Vi använder cookies för att din upplevelse av vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies.
Tillåt cookies Stäng av cookies
Vår policy för cookies
Slå på cookies för att få en bättre hemsideupplevelse. Tillåt cookies Vår policy för cookies

Integritetspolicy

Vi tar dataskydd och sekretess på största allvar och uppfyller kraven i tillämpliga nationella och europeiska dataskyddsregler. Här nedan återger vi den viktigaste informationen beträffande hur vi samlar in, behandlar och använder uppgifter, inklusive i synnerhet vilka uppgifter och personuppgifter vi förvarar och vad vi gör med dem.

Vissa av de erbjudanden och tjänster som vi tillhandahåller via https://www.varta-consumer.se kan täckas av andra regler. Sådana ytterligare regler, t.ex. i samband med lotterier eller liknande kampanjer, kommer att åberopas inom ramverket för erbjudandet eller tjänsten, och de har företräde framför följande regler.


 

1. Personuppgiftsansvarig

Den som ansvarar för att samla in, behandla och använda dina personuppgifter via den här webbplatsen, i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”), är VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Tyskland (”personuppgiftsansvarig”, GDPR, artikel 4 punkt 7).

 

2. Insamling, behandling och användning av personuppgifter2.1. Personuppgifter

Personuppgifter definieras som alla uppgifter beträffande en identifierad eller identifierbar fysisk person (GDPR, artikel 4 punkt 1).

Detta inkluderar, i synnerhet, ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedatum, så väl som diverse inventarieuppgifter som du anger inom ramverket för en beställning online, en registrering, då du skapar ett kundkonto eller skickar en förfrågan via ett kontaktformulär (”personuppgifter”).

Statistik som vi samlar in av tekniska skäl när du besöker vår webbplats och som har anonymiserats och därför inte kan kopplas direkt till dig täcks inte av denna integritetspolicy.  Sådana statistiska uppgifter ska inkludera information om antalet besök du gör på vår webbplats, hur lång tid du tillbringar på vår webbplats, vilka sidor du besöker, uppgifter om din/a webbläsare, IP-adress, programvara och hårdvaruparametrar.  Dessa uppgifter skall samlas in och behandlas anonymt för att erhålla information om hur vår webbplats används och som grund för optimering. 

 

 

2.2. Insamling, behandling och användning av dina uppgifter

I allmänhet är det möjligt att använda våra webbplatser utan att ange några personuppgifter. I den mån våra webbplatser samlar in några personuppgifter ska det ske på frivillig basis närhelst detta är möjligt.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier med personuppgifter i följande syften, i detalj:

2.2.1. För vår affärsrelation


Vi samlar in och behandlar ditt namn, din adress, inköpshistorik och liknande personuppgifter som krävs för att hantera vår affärsrelation, t.ex. för att besvara din förfrågan, behandla ett avtal med dig, leverera varor, behandla betalningar eller av tekniska administrativa skäl.  Den rättsliga grunden för den här behandlingen är GDPR, artikel 6 punkt 1b, då behandlingen krävs för att verkställa avtal vi har med dig.

Vi behåller dessa personuppgifter så länge vår affärsrelation varar. Om vi inte haft några gemensamma transaktioner under de senaste tre åren, raderar vi eller anonymiserar dina personuppgifter, om vi inte måste förvara dem under en längre period enligt lag.

 

2.2.2. Skapa en profil för våra databaser


När du kontaktar oss för första gången skapar vi en profil åt dig i vår databas. Alla personuppgifter som du skickar till oss efter det, t.ex. via inköp eller kontakt med kundtjänst, sparas också under din profil. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR, artikel 6 punkt 1.b då behandlingen krävs för att verkställa avtal vi har med dig.

Vi behåller dessa personuppgifter så länge vår affärsrelation varar. Om vi inte haft några gemensamma transaktioner eller kontakt via kundtjänst under de senaste tre åren, raderar vi eller anonymiserar dina personuppgifter, om vi inte måste förvara dem under en längre period enligt lag.

 

2.2.3. Prenumeration på nyhetsbrev och analys av hur nyhetsbrevet används


a) Prenumeration

Om du prenumererar på vårt e-nyhetsbrev, när denna erbjuds via vår webbplats, använder vi de personuppgifter du anger med ditt samtycke för att skicka e-nyhetsbrev till dig med jämna mellanrum, men inte mer än en gång i kvartalet. Du måste ange din e-postadress och ditt land för att registrera dig. Alla ytterligare uppgifter, t.ex. ditt kön, förnamn och efternamn anges på helt frivillig grund och används för att tilltala dig personligen i nyhetsbrevet. Nyhetsbreven innehåller aktuella erbjudanden, nyheter och uppgifter om våra produkter samt allmänna råd och information om sådant som berör våra produkter. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är ditt samtycke, i enlighet med GDPR, artikel 6 punkt 1a.

Vi behåller dina personuppgifter i detta syfte tills dess att (i) du säger upp din prenumeration eller (ii) som högst 18 månader med oöppnade nyhetsbrev. Vi raderar eller anonymiserar sedan dina personuppgifter, om vi inte måste förvara dem längre än så enligt lag.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev när som helst, utan att ge något skäl och med omedelbar verkan. Du kan säga upp din prenumeration via länken för att säga upp din prenumeration som finns längst ned i våra nyhetsbrev eller genom att skicka e-post till dsr@varta-household.com.

b) Analys av hur nyhetsbrevet används

Vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster. Därför utvärderar vi de e-nyhetsbrev vi skickat ut, t.ex. huruvida angivna e-postadresser finns tillgängliga, huruvida e-nyhetsbrevet har öppnats, om länkarna i breven har använts och huruvida det finns någon respons eller retur ((auto-)svar, felmeddelande osv.). Den rättsliga grunden för den här behandlingen är ditt samtycke, i enlighet med GDPR, artikel 6 punkt 1a.

Vi behåller dina personuppgifter i två år i detta syfte. Vi raderar eller anonymiserar sedan dina personuppgifter, om vi inte måste förvara dem längre än så enligt lag.

 

2.3. Samtycke från minderårig

Individer under 16 år får inte skicka några personuppgifter till oss utan att deras föräldrar eller förmyndare först gett samtycke.

2.4. Vid samtycke: Rätt att återkalla samtycke

När ditt samtycke utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke när som helst utan att uppge skäl. Obs! Om du återkallar ditt samtycke påverkar inte detta lagligheten av behandling som skett före återkallande. 

 

3. Hur vi delar dina personuppgifter med tredje part


Dina personuppgifter ska endast överföras till tredje part i följande fall:

 • Till våra närstående företag inom gruppen VARTA eller till lokala samarbetspartner för distribution, beroende på din angivna plats, i samband med att du använder VARTA-webbplatsen, din begäran ställd till oss, eller vår affärsrelation med dig;
 • Till vår PR-firma som anges som pressombud för att hantera pressrelaterade frågor;
 • Till våra IT-firmor som tillhandahåller oss IT-tjänster och som bara behandlar sådana uppgifter i det syftet (t.ex. hosting eller IT-underhåll och stöd, nyhetsbrevtjänster);
 • Till domstol, skiljedomstol, polisväsendet, tillsynsmyndighet eller jurister vid behov för att efterfölja lag eller för att etablera, utöva eller försvara rättigheter eller rättsliga anspråk.

I den mån vi anlitar andra bolag för att utföra uppgifter åt oss inom ramen för ett avtal om databehandling och vidarebefordrar dina personuppgifter i detta syfte, måste det bolaget eller de bolagen skydda dina personuppgifter och endast använda dessa i det specifika syfte som anges i avtalen med dessa personuppgiftsbiträden.

I de fall där vi överför, beroende på din plats, uppgifter till länder som ligger utanför EU/EES, överför vi endast personuppgifter till externa mottagare i sådana länder om mottagaren har tillräckliga skyddsåtgärder enligt lag, t.ex. EU standardavtalsklausuler eller är certifierad genom Privacy Shield.

Du kan begära ytterligare information, t.ex. kopior på respektive skyddsåtgärd, om skyddsåtgärderna som implementeras i samband med specifika överföringar genom att kontakta dsr@varta-household.com.

 

4. Dina rättigheter beträffande dina personuppgifter


Om vissa krav uppfylls har du rätt att:

 • Begära åtkomst till personuppgifterna som vi behandlar om dig;
 • Begära korrigering av dina personuppgifter;
 • Begära radering av dina personuppgifter;
 • Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter;
 • Opponera dig mot behandling av dina personuppgifter;
 • Begära dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format som är i vanligt bruk (rätten till uppgiftsportabilitet); eller
 • Återkalla eventuella framtida samtycke med verkan framåt i tiden.
 • Inte vara föremål för ett beslut som endast fattas genom automatiserad behandling, inklusive profilering.

Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter enligt följande:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

DSR Request 
Alfred-Krupp-Str. 9 
73479 Ellwangen 
Tyskland
Telefon: +49 (0) 7961 – 83 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4 

dsr@varta-household.com

 

Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämpliga förordningar.

 

5. Cookies

För att få veta mer om vår cookiepolicy, klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

 

6. Datasäkerhet

Vi gör vårt yttersta för att förvara alla dina personuppgifter på ett sätt som utnyttjar alla tekniska och organisatoriska möjligheter som vi har tillgång till för att förhindra att tredje part får tillgång till dina personuppgifter. 

Alla uppgifter förvaras på servrar med högsta säkerhetsstandard för att skydda mot eventuella försök som tredje part gör att komma åt uppgifterna. 

 

7. Vårt dataskyddsombud

Om du har frågor beträffande integritetspolicyn eller hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud:


VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen 
gdpr@varta-household.com

 

 

8. Din rätt att klaga

Om du tror att vår behandling av personuppgifter strider mot dataskyddslag har du rätt att klaga hos gällande datatillsynsmyndighet. 

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, maj 2018