Vi använder cookies för att din upplevelse av vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies.
Tillåt cookies Stäng av cookies
Vår policy för cookies
Slå på cookies för att få en bättre hemsideupplevelse. Tillåt cookies Vår policy för cookies
Evergreen

SKYDDAR VÅR MILJÖ

SKYDDA NATUREN

Genom att använda VARTA RECHARGE ACCU Recycled påverkar du ditt ekologiska fotavtryck och bidrar till minskat gruvarbete, kemiska ämnen, plast och skräp på vår jord för att upprätthålla en mer hållbar miljö för framtida generationer.

ACCU Recyled som är producerade av 11% återvunnet material är uppladdningsbara batterier och minskar således behovet av råmaterial, vatten och elektricitet vid produktion.

Med VARTA RECHARGE ACCU Recycled batterier kan du bidra till att skydda miljön genom tre steg: Återvinna material, återanvända batterier och minska avfall.

RECHARGE ACCU Recycled

PRODUKT ÖVERSIKT:

  • 11% återvunnet material inkluderat
  • Redo-Att-Använda-teknologi
  • Låg självurladdning: 70% kapacitet kvarstår efter 12 månader
  • Förladdade för användning direkt vid köp

VISSTE DU ATT?

Tillräckligt mycket plast slängs varje år för att kunna cirkulera kring jorde fyra gånger*.

VISSTE DU ATT?

Till och med förpackningen för VARTA RECHARGE ACCU Recycled innehåller 70% återvunna material!

ANLEDNINGAR TILL ATT KÖPA UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Ett RECHARGE ACCU Recycled kan ersätta hundratals alkaliska batterier.
SPARA MATERIAL OCH PAKETERING
Genom att ersätta alkaliska batterier besparas mycket råmaterial och paketering eftersom mindre batterier produceras.
SPARA VATTEN OCH ENERGI
Färre batterier leder till minskad vatten-och energikonsumtion pga. reducerad produktion.
SPARA TRANSPORT
Minskad batteriproduktion och färre inköp eftersom uppladdningsbara batterier kan användas i flera år - vilket resulterar i reducerad transport och förorening.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT SKYDDA MILJÖN

LÄMNA DIN BIL HEMMA

Om du kan avstå bilkörning 2 dagar i veckan reducerar du utsläpp av växthusgaser med i genomsnitt 721 kilogram per år*.

ÅTERVINN

Du kan bidra till att minska föroreningar enbart genom att källsortera*.

SPARA VATTEN

Ta en kort och frisk dusch, inte ett långt varmt bad. Varje gång du stänger av vattnet när du borstar tänderna gör du någonting bra för miljön*.

VARTA ECO CHARGER

Kombinerar hög prestanda med miljötänk

ECO CHARGER

PRODUKT ÖVERSIKT:

  • Separata laddningskanaler för laddning av enskilda batterier (upp till 4 st batterier)
  • Laddar AAA & AA samtidigt
  • Laddningsindikator: Blåa LED-lampor för varje laddningskanal
  • 3 års garanti
  • Omfattande säkerhetsfunktioner

VISSTE DU ATT?

Det tar 500 -1000 år för plast att brytas ner i naturen*.

VISSTE DU ATT?

Till och med förpackningen för ECO CHARGER innehåller 40% återvunnet material.

TIPS & TRICKS

FÖR KORREKT HANTERING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Ej i bruk
Om enheten inte använts på länge bör de uppladdningsbara batterierna tas ur för att undvika urladdning.
UPPFRÄSHNING
ACCUS bör till och från laddas upp helt samt laddas ur helt.
FÖRVARINGSTEMPERATUR
För optimal prestanda bör uppladdningsbara batterier förvaras i en temperatur kring 10 till 30 grader.
LADDNINGSSTATUS VID FÖRVARING
Vid en längre tids förvaring av VARTA RECHARGE ACCU Recycled bör ACCUS laddas innan.
UPPLADDNING
ACCUS bör laddas var 12 månad.
ÅTERVINING
För att undvika miljö-och hälsoproblem pga. giftiga substanser i elektriska och elektroniska gods bör produkter märkta med denna symbol inte slängas i osorterat kommunalt avfall utan återvinnas enligt avfallsförordning. För vidare information om hur godset bör återvinnas hänvisar vi dig att kontakta kommunfullmäktige.