Vi använder cookies för att din upplevelse av vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies.
Tillåt cookies Stäng av cookies
Vår policy för cookies
Slå på cookies för att få en bättre hemsideupplevelse. Tillåt cookies Vår policy för cookies

NY ANSI FL1-STANDARD

Ytterligare information

I augusti 2009 publicerade American National Standards Institute (ANSI) för första gången ANSI FL 1 Flashlight Basic Performance Standard (standard för grundläggande prestanda hos ficklampor), utvecklad av Flashlight Standards Committee. Standarden infördes ursprungligen i USA men är nu på väg att bli den första ficklampsstandarden över hela världen, med fasta definitioner och testmetoder för grundläggande prestanda hos ficklampor samt för tillhörande märkning.

De klart definierade testmetoderna och märkningsreglerna kan hjälpa återförsäljare och konsumenter att få en bättre förståelse för vilken prestanda som erbjuds, något som går hand i hand med den övergripande idén för VARTA Flashlight Relaunch 2011. Därför har VARTA anpassat sitt sätt att mäta ficklampornas prestanda efter den nya standarden.

American National Standards Institute (ANSI) är en privat, icke vinstdrivande organisation som övervakar formulerandet, utfärdandet och tillämpningen av tusentals normer och riktlinjer som har direkt inverkan på verksamheten inom snart sagt varje sektor: från ljudutrustning till byggutrustning, från mjölk- och köttproduktion till energiförsörjning och mycket, mycket annat. ANSI är också aktivt engagerat i ackrediteringsprogram som utvärderar efterlevnaden av standarder, inklusive globalt erkända tvärsektorprogram som ledningssystemen ISO 9000 (kvalitet) och ISO 14000 (miljö). (Källa: ANSI www.ansi.org)

VARTA’s comparable features according to ANSI

Ljusstrålens räckvidd
Vid minst 0,25 lux mäts ljusstrålens räckvidd enligt ANSI som avståndet mellan ficklampan och platsen där ljusstrålen är minst 0,25 lux. I och med nylanseringen 2011 anpassar VARTA sin mätmetod efter den nya standarden. Enligt VARTA mättes ljusstrålens räckvidd tidigare som avståndet till där ljusstrålen var minst 1 lux. Äldre räckviddsinformation från VARTA måste fördubblas för att stämma med den nya ANSI-standarden.
Drifttid
Definieras som tidsrymden från det att lampan slås på tills dess att den endast producerar 10 % av den ursprungliga ljusstyrkan. Detta är ficklampans batteritid då den används oavbrutet utan att slås av. VARTA har alltid mätt fram till nivån 10 % av ursprunglig ljusstyrka, och därför behövs ingen justering av dessa mätningar.
Totalt ljusflöde
Mäts i lumen. Detta är den totala mängden ljusenergi som avges, med hänsyn till ficklampans hela vinklade ljusflöde.

 

Обращаем особое внимание пользователей на то, что точное сравнение характеристик двух разных продуктов возможно только в том случае, если их производители руководствовались одним и тем же стандартом. Отсутствие указания ANSI на упаковке продукта может говорить о том, что его характеристики определены по другой методике, отличной от методики VARTA.