Vi använder cookies för att din upplevelse av vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies.
Tillåt cookies Stäng av cookies
Vår policy för cookies
Slå på cookies för att få en bättre hemsideupplevelse. Tillåt cookies Vår policy för cookies

HUR TILLVERKAS BATTERIER?

HUR TILLVERKAS BATTERIER?

Batterier finns i ett obegränsat antal vardagliga apparater, även om vi sällan tänker på dem. Fjärrkontrollen, väggklockan eller leksaker arbetar hela dagen lång – men hur fungerar egentligen batterierna som driver produkterna? Vi tog en titt bakom kulisserna på VARTA produktionen i Dischingen, Tyskland. I detta och följande steg, får du en inblick i de viktigaste produktionsstegen:
STEG 1: STÅLBEHÅLLAREN
VARTA producerar nästan en miljard batterier per år i olika storlekar. Det första steget i produktionen, vilket också är den grundläggande strukturen hos ett konventionellt alkaliskt manganbatteri, är den stålbehållare som bestämmer batteriets storlek (AA, AAA, etc.).

STEG 2: KATOD RINGAR
Medan behållaren formas, så blandar en anställd (bild till höger) ihop mangandioxid (pyrolusit), grafit och elektrolyt för att bilda ett svart granulerat material. Under nästa steg i produktionsprocessen, så pressas detta material ihop till ringar på cellinjerna. Fyra av dessa ringar går in i varje stålbehållare.


STEG 3: AVSKILJAREN
De öppna stålbehållarna placeras på det löpande bandet. Ett specialpapper valsas till ett litet rör och förseglas på botten, det är denna pappersremsa som används som en avskiljare i batteriet. Den blir insatt i mitten av de pressade silver katodringarna.STEG 4: ELEKTROLYTEN
När man har applicerat avskiljaren inuti själva batteiet så fylls det med elektrolyter. Detta absorberas av avskiljaren och katod ringarna, detta tar cirka 20 minuter. En anställd övervakar processen medan detta sker (bilden till vänster).


STEG 5: ZINK GEL
Medan avskiljaren absorberar den flytande elektrolyten, så matas zinkpulver och kaliumhydroxid in i en bländare. De blandas i tio minuter för att bilda en ljusblå pasta, zink gel. Gelén bildar anoden i batteriet och därefter fylls i den inre delen av avskiljaren.
STEG 6: STRÖMKOLLEKTOR I FORM AV EN SPIK
Stopenheten som ska försluta batteriet skapas i en förmonteringsprocess där man löder strömkollektorn på en stålplatta och kopplar den till en plastpackning. Stålplattan fungerar som den negativa polen. Stoppenheten som skapas i denna process transporteras sedan till produktionslinjen. Där den sätts in i zink-gel-anoden av det fyllda batteriet. För att slutligen återsluta batteriet, den övre kanten av stålet på behållaren böjs över stoppenheten och därigenom förseglas batteriet.
STEG 7: EMBALLAGE
De färdiga men fortfarande nakna batterierna är staplade på lastpallar på produktionslinjen. Lådor som innehåller upp till 850 batterier staplas på dessa pallar. Lådorna förflyttas till ett transportband av en robot som dem anställda kallar "Schorsch". Bandet leder cellerna till förpackningsprocessen.

I ett nästa steg får batterierna ett omslag och blir förpackade i deras så kallade blisterförpackningar av ett transportband och en annan robot.

Vid tiden batterierna hamnar på hyllorna, och sedan i våra korgar, har de en lång resa bakom sig. Även om batterierna är små, finns en hel del steg involverade i att få dem klara för försäljning.

HUR FUNGERAR ETT BATTERI?

Exakt hur fungerar ett batteri egentligen? Vart kommer all kraft ifrån?
VAD HÄNDER INUTI ETT BATTERI?
En stålbehållare bildar batterihöljet, vilket håller elektroderna, en anod (den negativa polen) och en katod (den positiva terminalen). Katoden består av silver ringar av mangandioxid, grafit och elektrolyt. Anoden är den zinkpasta som ligger inne i avskiljaren. Avskiljaren håller elektroderna från varandra för att förhindra kortslutning. 
Vad händer mellan batteriet och den elektriska enheten?
Den kemiska reaktionen i anoden frigör elektroner som flyter som en elektrisk ström över den negativa polen i spänningskretsen. Elektronerna rör sig fram och tillbaka över den positiva polen och används i en andra kemisk reaktion inne i katoden av manganoxid. Ström börjar följaktligen flyta på sin väg från anoden till katoden, vilket i slutändan leder till att en ficklampa börjar lysa. Ju fler elektroner som finns tillgängliga, och ju snabbare de rör sig, desto större blir flödet av ström.

Det är svårt att föreställa sig allt som äger rum inom ett så liten batteri. Flera kemiska processer är nödvändiga för att ett batteri ska kunna leverera ström.
Vad händer egentligen i ett batteri?
Urladdning utlöses när ett batteri är anslutet till den elektriska kretsen av en elektrisk enhet såsom en ficklampa. Vad som händer, anoden och katoden reagerar med varandra och en elektrisk laddning passerar mellan dem. Under denna process flyter en jonström i elektrolyten och genom separatorn från katoden till anoden.