Vi använder cookies för att din upplevelse av vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies.
Tillåt cookies Stäng av cookies
Vår policy för cookies
Slå på cookies för att få en bättre hemsideupplevelse. Tillåt cookies Vår policy för cookies

MILJÖSKYDD

Vi på VARTA tar hand om våra kunders och vår planets behov genom att skydda miljön och ta vårt ansvar inför naturen. Företaget är mycket engagerat i hållbarhetsfrågor inom alla områden. Det inkluderar miljövänlig utveckling, miljömedveten tillverkning, säkra och långlivade batterier och en effektiv batteriåtervinning. Hos VARTA börjar hållbarhet med råmaterialen och därför är det viktigt för oss att undvika onödiga transporter.

PIONJÄRER INOM UTVECKLING

På VARTA övergick hela vårt sortiment med konsumentbatterier till kvicksilverfria produkter för flera år sedan. Vår prioritet är att minimera miljöbelastningen genom att använda innovativa och integrerade hanteringsprocesser. Det är viktigt för oss att hitta miljövänliga lösningar för hela batterilivscykeln och att arbeta för ett hållbart utbyte med alla relevanta partners, som våra kunder och leverantörer.

ANSVARSFULL TILLVERKNING

Under tillverkningsprocessen använder vi oss av en progressiv teknik i kombination med processer som har som mål att spara på resurser och främja miljöhållbarhet. En känsla av ansvarstagande hos VARTAs anställda spelar därför en viktig roll. Därför informerar och stöder vi både våra anställda och våra leverantörer i miljöskyddsfrågor. Dessutom kräver vi att våra leverantörer över hela världen uppfyller våra riktlinjer. Vi strävar efter ständig förbättring av miljöskyddet genom kontinuerlig övervakning av vårt miljöhanteringssystem.

Säkra och långlivade batterier

Tack vare att vi ständigt förbättrar våra batteriers kapacitet kan vi minska mängden förbrukade batterier i framtiden och på så sätt spara in värdefulla resurser. Men någon gång måste även de mest långlivade batterierna ersättas med nya. Därför engagerar vi oss särskilt för att återvinna gamla batterier. VARTA är anslutet till professionella återvinningsinitiativ för gamla batterier över hela Europa. Dessa tillhandahåller bland annat utförlig information om batteriåtervinning.


KASSERING AV BATTERIER

Materialen från elektroniska enheter, uppladdningsbara batterier och konsumentbatterier måste samlas in och återvinnas. Detta är ett sätt att spara värdefulla råmaterial och skydda miljön på ett hållbart sätt. Nästan alla batterier går att återvinna. Sedan 2008 har EU-direktivet 2006/66/EG varit bindande i alla EU-länder med mål att nå en insamlingstakt på 45 % före september 2016. Använda batterier och uppladdningsbara batterier kan kasseras här hos VARTA, i butiker såväl som på kommunens insamlingsplatser, såsom återvinningsstationer eller -centraler.

Vårt mål är miljömässig hållbarhet

Den Bryssel-baserade organisationen EPBA arbetar för att representera batteritillverkares, elektroniktillverkares och leverantörers intressen.

NEDLADDNING

Ladda ner ytterligare och detaljerad information om VARTAs policyer.